HỘI NGHỊ BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH CẤP TRUNG HỌC SƠ SỞ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN NAM TRỰC NĂM HỌC 2023-2024

Thực hiện Kế hoạch năm học 2023-2024 cấp cấp trung học cơ sở (THCS) nhằm đánh giá lại những kết quả đạt được trong công tác Hội cha mẹ học sinh từ các cơ sở giáo dục trong huyện năm học 2022-2023 đồng thời triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phối hợp giữa nhà trường với gia đình năm học 2023-2024, chiều ngày 22/9/2023, tại Trường THCS Nam Thắng, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trực tổ chức hội nghị Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh các trường THCS trong toàn huyện.

Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên phụ trách cấp học cùng 42 đại biểu là Hiệu trưởng THCS và Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh (CMHS) của 21 trường THCS đại diện cho hơn mười một nghìn các bậc cha mẹ học sinh trong toàn huyện.

z4718859930534_dc6ac40018be26d9051925aa2d48fb4b

(Thầy Nguyễn Hải Tùng – CV phòng GD&ĐT huyện Nam Trực

báo cáo tổng kết hoạt động của của BĐD CMHS năm học 2022-2023, phương hướng triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024)

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết hoạt động của BĐD CMHS năm học 2022-2023, phương hướng triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024. Các đại biểu đại diện các nhà trường và các Ban đại diện cha mẹ học sinh trong huyện đã hội thảo sôi nổi, cùng nhau chia sẻ một số nội dung quan trọng về công tác phối kết hợp giữa Ban đại diện và nhà trường trong công tác giáo dục học sinh, những vấn đề phát sinh từ thực tế tại địa phương khi vận dụng Thông tư 55 ban hành ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh và chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong đó, nhấn mạnh vai trò tổ chức và hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh, nhiệm vụ và quyền của ban đại diện cha mẹ phụ huynh lớp, trường. Theo chương trình giáo dục phổ thông mới, đặc biệt là việc giáo dục con em tại nhà và thực hiện huy động các nguồn lực cùng chăm lo cho công tác giáo dục, những vấn đề cùng phối hợp thông qua hoạt động trải nghiệm của con em tại trường, tại địa phương theo mực tiêu giáo dục. Những vấn đề cần hỗ trợ để giúp các con học sinh môi trường thực hành, công tác giáo dục chính trị, đạo đức lối sống và các kỹ năng mềm rất cần sự phối hợp chặt chẽ của gia đình và nhà trường, xã hội cùng chung tay góp sức.

z4718859932360_9d4414232670a9037f5a75a9ded8daa0

(Thầy Vũ Thế Võ – CV phòng GD&ĐT huyện Nam Trực 

điều hành thảo luận của ban đại cha mẹ học sinh)

1

.

2

(Các đại biểu phát biểu ý kiển hội thảo)

Tại hội nghị, thầy Nguyễn Mạnh Hưng, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo trực tiếp phụ trách cấp học đã định hướng công tác phối hợp giữa nhà trường và cha mẹ học sinh trong thời gian tới với các nội dung: tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển giáo dục, đặc biệt là chương trình giáo dục phổ thông mới; quản lý học sinh, giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn; xã hội hóa các hoạt động hỗ trợ giáo dục sao cho đúng với mục tiêu giáo dục và đúng với các quy định hiện hành; việc xây dựng kế hoạch chiến lược của Hội đồng trường gắn với tầm nhìn và sứ mạng của ngành đồng thời sát thực tiễn địa phương, Việc huy động các nguồn lực đúng hướng dẫn của các văn bản, Chống hiện tượng dạy thêm sai quy định và  chấn chỉnh việc lạm thu trong tất cả các nhà trường.

z4718860583171_37c376df60bdc2c783d13b7a7da0998b

(Thầy Nguyễn Mạnh Hưng – Phó trưởng phòng GD&ĐT Nam Trực Phát biểu kết luận hội nghị.)

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, chia sẻ và trách nhiệm, tất cả vì học sinh thân yêu. Hội nghị Ban đại diện CMHS cấp THCS ngành giáo dục và đào tạo huyện Nam Trực đã thành công tốt đẹp.

Ban biên tập Phòng Giáo dục và Đào tạo