về việc phổ biến, giới thiệu cuộc thi nhảy đồng diễn flashmop “Như cánh diều bay”

Số ký hiệu văn bản  1552/SGDĐT-GDCTHSSV
Ngày ban hành 05/9/2023
Ngày hiệu lực 05/9/2023
Trích yếu nội dung về việc phổ biến, giới thiệu cuộc thi nhảy đồng diễn flashmop “Như cánh diều bay”
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Nguyễn Văn Thuận
Tài liệu đính kèm CV phat dong thi nhay Flashmop Nhu canh dieu bay

The le thi nhay Flashmop Nhu canh dieu bay