Quyết định Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra năm học 2023 -2024

Số ký hiệu văn bản 361/QĐ-PGDĐT
Ngày ban hành 18/09/2023
Ngày hiệu lực 18/09/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra năm học 2023 -2024.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Đoàn Quang Vụ 
Tài liệu đính kèm QĐ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH KIỂM TRA 2023-2024

DANH MỤC CÁC CUỘC KIỂM TRA 2023-2024