Kế hoạch Triển khai Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo năm học 2023-2024, định hướng đến năm 2030

Số ký hiệu văn bản 363/KH-PGDĐT
Ngày ban hành 14/09/2023
Ngày hiệu lực 14/09/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo năm học 2023-2024, định hướng đến năm 2030 
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hưng
Tài liệu đính kèm Kế hoạch Tăng cường ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong giáo dục năm học 2023-2024, định hướng đến năm 2030