Kế hoạch kiểm tra năm học 2023 -2024.

Số ký hiệu văn bản 367/QĐ-PGDĐT
Ngày ban hành 15/09/2023
Ngày hiệu lực 15/09/2023
Trích yếu nội dung  Kế hoạch kiểm tra năm học 2023 -2024.
Hình thức văn bản KẾ HOẠCH
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Đoàn Quang Vụ 
Tài liệu đính kèm KẾ HOẠCH KIỂM TRA NĂM HỌC 2023-2024