Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024

Số ký hiệu văn bản 368/QĐ-PGDĐT
Ngày ban hành 15/09/2023
Ngày hiệu lực 15/09/2023
Trích yếu nội dung Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Đoàn Quang Vụ 
Tài liệu đính kèm Cv số 368_PGDĐT về việc Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024