Công văn số 285/PGDĐT về việc hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023

Số ký hiệu văn bản 285/PGDĐT
Ngày ban hành 22/09/2022
Ngày hiệu lực 22/09/2022
Trích yếu nội dung về việc hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Đoàn Quang Vụ
Tài liệu đính kèm CV số 285-PGDĐT về việc hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023