Các văn bản hướng dẫn thực hiện quản lý thu, chi các khoản dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục năm học 2023-2024

Trích yếu nội dung Về việc hướng dẫn thực hiện quản lý thu, chi các khoản dịch vụ phục vụ,  hỗ trợ hoạt động giáo dục năm học 2023-2024.
Lĩnh vực Giáo dục
Tài liệu đính kèm công văn hướng dẫn các khoản thu UBND huyện năm học 2023.2024

CVS376~1

cv số 377_PGDĐT Về việc tạm thời thực hiện quản lý thu_chi học phí năm học 2023-2024

2023-2024 Hướng dẫn học phí

2023-2024 Hướng dẫn thu chi dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục