Trường THPT Quang Trung huyện Nam Trực - Sau 10 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành

 

Nguồn: Đài phát thanh - Truyền hình Nam Định