Phóng sự huyện Nam Trực 20 năm tự hào phát triển

PHÓNG SỰ  HUYỆN NAM TRỰC - 20 NĂM TỰ HÀO PHÁT TRIỂN

Đường link https://www.youtube.com/watch?v=61d7bS2fyz8&feature=youtu.be