Quyết định số 51/2012/QĐ​-TTg Quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao

Ngày 16/11/2012 Chính phủ ban hành Quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao, nội dung như sau:

Số kí hiệu 51/2012/QĐ​-TTg
Ngày ban hành N/A
Ngày bắt đầu hiệu lực N/A
Ngày hết hiệu lực N/A
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực Chung
Cơ quan ban hành  Thủ tướng chính phủ
Người ký Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân

Nội dung

Ngày 16/11/2012 Chính phủ ban hành Quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao, nội dung như sau:

File đính kèm: 51/2012/QD