Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thư chúc mừng ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2020-2021

Thư của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân dịp khai giảng năm học 2020-2021-1

Thư của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân dịp khai giảng năm học 2020-2021-2