Quyết định của UBND tỉnh v/v phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập tỉnh Nam Định

Số ký hiệu văn bản   1737/QĐ-UBND
Ngày ban hành   21/08/2019
Ngày hiệu lực   21/08/2019
Trích yếu nội dung   Quyết định của UBND tỉnh v/v phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập tỉnh Nam Định
Hình thức văn bản   Quyết định
Lĩnh vực   Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt   Phạm Đình Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định
Tài liệu đính kèm   Quyết định

Vị trí việc làm cấp Mầm non

Vị trí việc làm cấp Tiểu học

Vị trí việc làm cấp THCS