Phóng sự: STEM huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định - Quá trình hình thành và phát triển

Đường link video phóng sự

https://www.youtube.com/watch?v=vxOmLv1S5bA