Phòng GD&ĐT tổ chức tập huấn và triển khai phần mềm Cơ sở dữ liệu toàn ngành GDĐT cho các trường trong toàn huyện

     Thực hiện Công văn 1527/BGDĐT-CNTT ngày 17/4/2018 của Bộ GD&ĐT; Công văn số 559/SGDĐT-CNTT của Sở GD&ĐT về việc triển khai thu thập dữ liệu đội ngũ cho CSDL toàn ngành về GDĐT với mục tiêu có những chính sách tốt cho sự phát triển giáo dục thực sự luôn là quốc sách hàng đầu của đất nước. Để có dữ liệu chính xác, kịp thời phục vụ công tác quản lý, trong hai ngày từ 11-12/5/2018, Phòng GD&ĐT tổ chức lớp tập huấn và triển khai phần mềm Cơ sở dữ liệu cho các trường trong toàn huyện.

     Tham dự lớp tập huấn có các thầy cô là lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT, các thầy cô là cán bộ quản lý và các giáo viên đảm nhiệm CNTT của các trường trong toàn huyện. Phát biểu và chỉ đạo các lớp tập huấn, thầy Nguyễn Mạnh Hưng, thầy Trần Văn Hinh, cô Trần Thị Thành là Phó trưởng phòng GD&ĐT đã nêu ra vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của phần mềm CSDL toàn ngành GDĐT. Cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo được xây dựng nhằm cung cấp thông tin quản lý giáo dục cho tất cả các cơ quan quản lý giáo dục một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời. Phần mềm gồm 4 CSDL chính: CSDL về trường học; CSDL về lớp học; CSDL về đội ngũ; CSDL về học sinh. Các trường cần hiểu, lắm rõ và thực hiện thật tốt để CSDL của ngành đầy đủ, chính xác, thông suốt với CSDL của Sở, của Bộ.

Một số hình ảnh lớp tập huấn

Untitled

.

1.

.

5

.

6

.

2

.

32366662_1523818254412716_1107394142599643136_n

.

3.

.

6

.

4

Ban biên tập Phòng GD&ĐT