Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trực tổ chức Hội nghị Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, giáo viên các trường trong huyện

https://www.youtube.com/watch?v=ZsAcsU5RmfY&feature=youtu.be

 

https://www.youtube.com/watch?v=qI8xePP3Q9w&feature=youtu.be