Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trực tích cực thực hiện đề án tăng cường cơ sở vật chất các nhà trường trong huyện

     Thực hiện đề án số 01-ĐA/UB ngày 24 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Nam Trực về việc tăng cường cơ sở vật chất và các điều kiện cho các cơ sở giáo dục trong huyện. Lãnh đạo Phòng Giáo dục đã tích cực kết hợp với lãnh đạo Đảng, chính quyền các xã và thị trấn để huy động các nguồn lực tập trung cho việc xây dựng các phòng học, phòng chức năng và các điều kiện hỗ trợ cho công tác dạy và học. Trước mắt hướng tới việc quy hoạch và xây dựng các điều kiện để hoàn thành tiêu chí của trường chuẩn quốc gia hướng tới hoàn thành các tiêu chí Nông thôn mới.

     Đối với một số trường thực hiện đề án sáp nhập, lãnh đạo ngành và địa phương đã thống nhất phương án tập trung các nguồn lực để xây dựng các phòng học, bảo đảm lộ trình đưa học sinh về học tại khu trung tâm nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động dạy và học của các nhà trường.

     Đối với các nhà trường mà khu vệ sinh và các công trình bổ trợ còn thiếu hoặc chưa đáp ứng với chuẩn Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn, lãnh đạo ngành đã thống nhất với các nhà trường kế hoạch cụ thể để xây dựng, tu bổ đáp ứng kịp thời với nhu cầu hiện tại đồng thời hướng tới hiện đại hóa để tạo điều kiện tốt nhất cho các hoạt động và sinh hoạt của học sinh.

     Đối với các trường đang thực hiện công tác nuôi ăn bán trú, phải tập trung xây dựng khu bếp ăn theo quy chuẩn, bảo đảm an toàn của bếp ăn một cửa, đặc biệt là quy trình an toàn thực phẩm, chú trọng việc thiết kế và mua sắm bàn ghế bảo đảm điều kiện học tập và nghỉ trưa cho các con học sinh. Một số trường đã hoàn thành xây dựng chuẩn, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện thống nhất với địa phương và các nhà trường tiếp tục xây dựng khu giáo dục thể chất như sân chơi bãi tập, nhà đa năng, bể bơi, ...

     Với sự vào cuộc toàn Đảng, toàn dân, các lực lượng xã hội khác cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo ngành Giáo dục và Đào tạo, toàn huyện đã và đang xây dựng được 206 phòng học, tu sửa và xây mới 21 công trình vệ sinh, làm thêm 4 bếp ăn bán trú và xây mới thêm 52 công trình bổ trợ khác để tạo điều kiện tốt nhất cho các cơ sở giáo dục trong huyện thực hiện dạy tốt và học tốt.

     Theo kế hoạch của Phòng GD&ĐT để thực hiện đề án đến năm 2019, toàn ngành hướng tới chỉ tiêu 100% các trường đạt chuẩn quốc gia trong đó 70% các trường Tiểu học đạt chuẩn mức độ 2. Đến năm 2020 toàn huyện sẽ có 75% các trường đạt chuẩn Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn, đồng thời hướng tới việc nuôi ăn bán trú với 100% các trường Mầm non, 30 % các trường Tiểu học và một số trường Trung học cơ sở trong huyện.

Hình ảnh lãnh đạo ngành làm việc với lãnh đạo các xã Hồng Quang và Điền Xá

về quy hoạch mặt bằng

29663444_803752146485645_564457282_n

.

29550911_803752163152310_1128555406_n

.

29750911_803771983150328_453799243_n

.

29750331_803752166485643_1654191004_n

.

29665728_803837406477119_710522603_n

.

29665778_803837479810445_2061508046_n

Hình ảnh trường mầm non Nam Giang đang khởi công xây dựng phần móng

29665666_803771996483660_1663744668_n

.

29665871_803771986483661_1522503608_n

.

Hình ảnh một số công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng tại các nhà trường trong huyện

29745984_803772033150323_1847670169_n

.

29547742_803772039816989_2000485422_n

.

29664267_803772009816992_1616519577_n

.

1

.

29512730_2028291797441493_2459007996790701319_n

.

image003

.

photo7

Ban biên tập Phòng GD&ĐT