Ngành GD&ĐT ra quân làm vệ sinh môi trường ngày 18/3/2018

Một số hình ảnh

29356262_798794963648030_8682532910080720896_n

.

Nam Giang

THCS Nam Giang

Nghĩa An

THCS Nghĩa An

Nam Đào

THCS  Nam Đào

Nam Cường

THCS Nam Cường

THCS Nam Dương

THCS Nam  Dương

THCS Nam Hoa

THCS Nam Hoa

THCS Nam Thắng

THCS Nam Thắng

THCS Nam Tiến

THCS Nam Tiến

29365609_798794933648033_625263452075589632_n

TH Nam Hùng

TH Nam Sơn

.

29365954_846264832246810_7082676494471790592_n

.

TH Nam Sợn

TH Nam Sơn

29366535_1615087865279456_8581916858720976896_n

TH Nam Quang

29386547_798794793648047_6264784205847199744_n

.

TH Nam Chấn

TH Nam Chấn

TH Nam Thịnh

TH Nam Thịnh

TH Nam Quan

TH Nam Quan

TH Nam Phúc

TH Nam Phúc

TH nam Ninh

TH Nam Ninh

TH Nam Nghĩa

TH Nam Nghĩa

TH Nam Mỹ

TH Nam Mỹ

TH Nam Minh

TH Nam Minh

TH Nam Giang

TH Nam Giang

TH Nam Cường

TH Nam Cường

MN nam An

MN Nam An

MN nam Cường

MN Nam Cường

MN Nam Dương

MN Nam Dương

MN Nam Hải

MN Nam Hải

MN nam Hồng

MN Nam Hồng

MN Nam Long

MN Nam Long

MN nam Minh

MN Nam Minh

MN Nam Nghĩa

MN Nam Nghĩa

MN nam Ninh

MN Nam Ninh

MN Nam Quang

MN Nam Quang

MN nam Tân 2

MN Nam Tân

MN nam Tiến

MN Nam Tiến

MN nam Toàn

MN Nam Toàn

MN nam Trung

MN Nam Trung

Ban biên tập Phòng GD&ĐT