Kế hoạch phối hợp về việc kiểm tra an toàn thực phẩm tại các bếp ăn trường học năm 2019

Số ký hiệu văn bản   09/KHPH-PYT-PGDĐT
Ngày ban hành   18/3/2019
Ngày hiệu lực   18/3/2019
Trích yếu nội dung   Kế hoạch phối hợp giữa Phòng Y tế huyện và Phòng GD&ĐT Nam Trực về việc kiểm tra an toàn thực phẩm tại các bếp ăn trường học năm 2019
Hình thức văn bản   Kế hoạch
Lĩnh vực   Y tế
Người ký duyệt Đào Thị Thu Phương - Quyền trưởng phòng Y tế huyện 

 

Đoàn Quang Vụ- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

Tài liệu đính kèm   Lịch ktra VSATTP bếp ăn tập thể các trường học