Hội nghị Kiểm điểm công tác Đảng năm 2018

     Thực hiện Quyết định số 06-QĐ/HU ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Ban thường vụ Huyện uỷ, ngày 25 và 26/12/2018 Ban chấp hành Đảng bộ Phòng Giáo dục Và Đào tạo huyện Nam Trực đã tổ chức hội nghị kiểm điểm công tác đảng năm 2018. Về dự hội nghị có đồng chí: Lê Thị Hồng Ánh - Thường vụ huyện uỷ, Trưởng Ban tuyên giáo huyện; đồng chí: Trần Văn Thành - Phó Ban tổ chức huyện uỷ; đồng chí: Lại Văn Đại - Phó chủ nhiệm UBKT huyện uỷ cùng các đồng chí trong tập thể Ban chấp hành Đảng bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo.
     Hội nghị đã triển khai quy trình kiểm điểm theo đúng hướng dẫn của Ban thường vụ huyện uỷ. Hội nghị đã nghe hai báo cáo: 
     1. Báo cáo kiểm điểm của tập thể cấp uỷ do đồng chí Đoàn Quang Vụ - Huyện uỷ viên, bí thư Ban chấp hành Đảng bộ trình bày.
     2. Báo cáo kiểm điểm của tập thể lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo do đồng chí Nguyễn Mạnh Hưng - Phó bí thư Ban chấp hành Đảng bộ trình bày.
     Hội nghị cũng đã ghi nhận các bản tham luận và ý kiến rất nghiêm túc của các đồng chí uỷ viên Ban chấp hành về công tác lãnh đạo chỉ đạo, công tác tham mưu cho Huyện uỷ, UBND huyện, sự liên kết và phối hợp với các phòng, ban của huyện, các xã và thị trấn trong huyện. Các đại biểu đã ghi nhận tinh thần chỉ đạo dân chủ để thực hiện các nghị quyết của Đảng bộ. Về công tác chỉ đạo của tập thể lãnh đạo các ý kiến đều ghi nhận thành công trong việc chỉ đạo xây dựng các trường đạt chuẩn để hoàn thành mục tiêu xây dựng Nông thôn mới. Đối với công tác sáp nhập các nhà trường các uỷ viên Ban chấp hành đã phân tích rõ những điều đã làm được và những bất cập cần tiếp tục phối hợp với các Ban ngành cùng giải quyết. Về công tác chuyên môn cả ba cấp học đều đã đạt thành tích dẫn đầu trong tỉnh. Công tác kiểm tra đánh giá được tiến hành thường xuyên, đúng luật định và có hiệu quả rõ rệt trong công tác quản lý. Riêng bậc học mầm non cần xác định rõ hơn về các trường trọng điểm để có giải pháp phát triển đồng bộ cho mọi cấp học. Một trong những thành công nổi bật trong công tác lãnh đạo của tập thể lãnh đạo Phòng được các đại biểu ghi nhận là việc thực hiện công tác tuyên truyền và xã hội hóa giáo dục để tìm sự quan tâm và đưa mọi lực lượng trong và ngoài các nhà trường thực hiện mục tiêu giáo dục. Về quy trình lãnh đạo thực hiện các nghị quyết của cấp trên, các đại biểu đã ý kiến việc thực hiện nhiều giải pháp thiết thực gắn liền với thực tiễn của ngành và các cơ sở giáo dục. Riêng công tác quản lý nhóm trẻ tư thục còn nhiều bất cập khi phối hợp với các địa phương để cùng theo dõi giám sát, kiểm tra và quản lý theo quy định của ngành. 
     Công tác xây dựng cơ sở vật chất và các điều kiện cho công tác giáo dục còn nhiều hạn chế với thực tế yêu cầu đề ra đặc biệt là công tác nuôi ăn bán trú của các cơ sở giáo dục. Việc thực hiện chế độ đãi ngộ cho đội ngũ giáo viên nói chung và đặc biệt là đội ngũ giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi của huyện chưa có cơ chế đặc thù và chưa đáp ứng với nhiệm vụ và những khó khăn của đội ngũ hiện tại trong công tác phát hiện và bồi dưỡng nhân tài.
     Thay mặt cho đoàn công tác của Huyện uỷ, đồng chí Lê Thị Hồng Ánh đã phát biểu ý kiến nhất trí với nội dung của 2 báo cáo đã trình bày trong hội nghị. Đồng chí đã bổ sung một số ý kiến về việc Đảng uỷ thực hiện công tác tham mưu với huyện uỷ về công tác xây dựng Nông thôn mới. Việc mạnh dạn áp dụng nhiều điểm mới trong công tác giáo dục cần đánh giá sơ tổng kết để rút kinh nghiệm và đưa vào báo cáo để thực hiện trong những năm tiếp theo. Về tập thể cấp uỷ cần tiếp tục có những đánh giá sát thực hơn về các nội dung đã lãnh đạo, chỉ đạo. Đảng ủy cần tiếp thực hiện tốt hơn về công tác lãnh đạo tư tưởng và xây dựng của đảng viên trong đảng bộ tạo ra sự đồng thuận cao để thực hiện các nghị quyết của Đảng bộ đạt hiệu quả. Việc thực hiện nguyên tắc dân chủ đã làm tốt cần tiếp tục phát huy trong những năm tiếp theo để tạo dư luận tốt trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Việc đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi các biểu hiện suy thoái của đảng viên cần nêu rõ các giải pháp để tạo ra sự chỉnh đốn và tự chỉnh đốn tốt hơn trong Đảng bộ. Việc phối kết hợp với các Ban công tác và các ngành chức năng đã làm tốt cần tiếp tục có chương trình cụ thể hơn để tạo ra sự đồng thuận chung để huy động mọi nguồn lực cho việc phát triển giáo dục. Đối với những hạn chế, khuyết điểm cần xác định rõ những tồn tại theo chức năng nhiệm vụ cần có, liên hệ lại với các năm trước đây để khẳng định những vấn đề đã khắc phục được, những vấn đề cần tiếp tục khắc phục để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện nhà. Đồng chí cũng đề nghị Đảng uỷ tiếp tục xây dựng khối đoàn kết nội bộ để thực hiện các nhiệm vụ xứng đáng là đơn vị dẫn đầu của phong trào giáo dục toàn tỉnh
    Thay mặt tập thể cấp uỷ, đồng chí Bí thư đảng uỷ Phòng Giáo dục và Đào tạo nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của đoàn công tác và chỉ đạo hội nghị thực hiện quy trình của hội nghị. Hội nghị đã thành công tốt đẹp theo đúng tinh thần các văn bản chỉ đạo của huyện uỷ. 
Một số hình ảnh của hội nghị
.
Untitled
.
49085617_216550919266927_5731285118052466688_n
.
48411019_360449241440984_6016250464360726528_n
Ban biên tập Phòng GD&ĐT