Hội Khuyến học huyện Nam Trực tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Khuyến học khuyến tài năm 2018, Phương hướng nhiệm vụ năm 2019

     50790004_598881130559268_1531152160237027328_n

.

     Được sự nhất trí của Huyện ủy, UBND huyện Nam Trực, ngày 21 tháng 01 năm 2019 Hội khuyến học huyện Nam Trực đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác khuyến học khuyến tài năm 2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019 tại Phòng GD&ĐT. Về dự hội nghị có Trung Tướng Vũ Xuân Sinh - Nguyên tư lệnh Cục cảnh vệ - người con quê hương Nam Trực; Các đại biểu đại diện cho các phòng, ban của huyện; các đại biểu đại diện cho các trường THPT; các đại biểu triệu tập gồm Ban chấp hành huyện hội khuyến học và các cá nhân tập thể tiêu biểu trong phong trào khuyến học khuyến tài của các cơ sở trong huyện.

51080236_2076915035735428_8332139792921788416_n

.

50830800_576293389505912_1630205582235402240_n

.

50563470_344816886110060_3517861305308413952_n

.

50801688_350792565514229_8469291546225672192_n

.

     Hội nghị đã thông qua 2 báo cáo về sơ kết mô hình học tập theo quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ và đánh giá công tác khuyến học khuyến tài của huyện Nam Trực năm 2018. Báo cáo đã nêu rõ những kết quả cụ thể của công tác KHKT với thành tích rực rỡ: 3 cờ thi đua xuất sắc của Trung ương hội khuyến học cho huyện hội và 18 bằng khen, 18 kỷ niệm chương cho các tập thể và cá nhân, 2 bằng khen của UBND tỉnh Nam Định cho các tập thể, 21 bức trướng khuyến học của huyện tặng cho các dòng họ. 100% các xã thị trấn đăng ký hoàn thành các tiêu chí: “Cộng đồng học tập “ cấp xã, về quỹ khuyến học toàn huyện năm 2018 là 18.132.000.000, bình quân 98.000 đồng/01 người dân. Với nguồn quỹ đó Hội đã thực hiện rất hiệu quả công tác khuyến học khuyến tài trong năm 2018.

     Các đại biểu tham dự đã phát biểu nhiều ý kiến tham luận và những kiến nghị rất sát với báo cáo cũng như định hướng công tác hội tại huyện, tại các cơ sở cấp xã, cấp thôn làng để phát triển bền vững công tác khuyến học khuyến tài. Đặc biệt là việc phối kết hợp giữa Hội khuyến học các cấp với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội nhằm thực hiện tốt hơn công cuộc của hội khuyến học chung tay xây dựng Nông thôn mới tại cơ sở.

50422651_775697682767813_7921158315147526144_n

.

     Phát biểu tại hội nghị Trung tướng Vũ Xuân Sinh - Người con ưu tú của quê hương Nam Cường, Nam Trực đã chia sẻ một số kinh nghiệm của dòng họ Vũ tại Nam Cường xây dựng công tác khuyến học tại gia đình, phát triển đến dòng họ, thôn làng và địa phương. Bài học quý báu để Hội phát triển là 3 trụ cột chính: Trách nhiệm người đứng đầu - Quy chế hoạt động hội - quy chế về khen thưởng và sơ tổng kết để phát triển bền vững.

50667362_1891890917587446_164737799965114368_n

.

49897745_339349550126209_2976918901750759424_n

Trung tướng Vũ Xuân Sinh - Người con ưu tú của quê hương

     Về định hướng công tác hội trong năm 2019, Ban chấp hành huyện hội đã nhất trí một số công việc cơ bản sau:

     Thứ nhất: Chuẩn bị tích cực các nội dung và điều kiện cho việc đại hội đại biểu khuyến học huyện khóa V nhiệm kỳ 2019-2024.

     Thứ hai: Tiếp tục đề án xây dựng các mô hình học tập với nhiều hình thức phong phú, thiết thực với công tác xây dựng nông thôn mới của huyện.

     Thứ ba: Tiếp tục phát triển tổ chức hội và hội viên, đặc biệt là các hội viên là đảng viên.

     Thứ tư: Tăng cường công tác vận động để xây dựng quỹ khuyến học để các tổ chức khuyến học đều có quỹ vượt so với năm 2018.

     Thứ năm: Tăng cường việc phối hợp giữa hội khuyến học các cấp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cũng như các hội khuyến học các địa phương khác để nâng cao hiệu quả hoạt động.

     Thứ sáu: Về công tác kiểm tra và thi đua khen thưởng, hội nghị đã nhất trí xây dựng chương trình kiểm tra với phương châm: “Tự kiểm tra, tự đánh giá”, coi trọng động viên thi đua khen thưởng ở cơ sở.

     Hội nghị cũng đã tổ chức trao thưởng cho các tập thể cá nhân của hội có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học khuyến tài năm 2019.

50608247_2100230076934277_1420149439141511168_n

.

50667314_580560745721730_8440333618290622464_n

.

50283396_2480139845334050_2109192957994205184_n

.

50288937_2258482177732101_2926725401373835264_n

.

50754159_587622908366105_2335727765321416704_n

Ban biên tập Phòng GD&ĐT