ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA TỈNH NAM ĐỊNH KIỂM TRA CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI HUYỆN NAM TRỰC

Ngày 8 tháng 12 năm 2017, đoàn công tác của tỉnh Nam Định đã vể kiểm tra công tác duy trì trường đạt chuẩn Quốc gia cho các trường THCS Đồng Sơn, THCS Nam Hải. Về dự và đón đoàn có Thầy Đoàn Quang Vụ - Huyện uỷ viên - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, các đồng chí lãnh đạo Đảng và chính quyền của hai xã Đồng Sơn và Nam Hải. 
Đoàn đã kiểm tra các nội dung theo 5 tiêu chuẩn của thông tư 47/2012/TT-BGD ĐT ngày 07 tháng 12 năm 2012 về quy chế công nhận trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và trường Trung học có nhiều cấp học đạt chuẩn Quốc gia. Kết quả cả 2 trường THCS Đồng Sơn và Nam Hải đều hoàn thành tốt việc duy trì các tiêu chuẩn theo quy định.
Ở thời điểm hiện tại cấp THCS đã có 17/22 trường hoàn thành công tác xây dựng chuẩn, đạt tỷ lệ: 77,3 %. Theo kế hoạch năm học các 2017-2018 còn 5 trường THCS bao gồm các trường: Nam Toàn, Nghĩa An, Bình Minh, Hoàng Ngân, Nam Giang sẽ hoàn thành tiến độ xây dựng chuẩn để hoàn thành chỉ tiêu 100% các trường THCS trong huyện đạt chuẩn Quốc gia, góp phần cùng các cấp học, bậc học trong toàn huyện thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia.

Một số hình ảnh về hai nhà trường

24899217_750498095144384_1304227188_n

.

24989301_750498041811056_1492764910_n

.

24898829_750498071811053_714280947_n

.

25105866_750497995144394_864676468_n

.

24992283_750498151811045_1421804764_n

.

24824302_750499035144290_648908229_n

.

24992533_750498528477674_690553477_n

.

24898934_750498248477702_1591357812_n

.

25115054_750498228477704_1761436382_n

Ban biên tập Phòng GD&ĐT