Đảng bộ huyện Nam Trực long trọng tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nguồn: Trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao huyện Nam Trực

         Trong 3 ngày 13,14,15/7/2020 vừa qua, tại hội trường Nhà văn hóa trung tâm huyện, Đảng bộ huyện Nam Trực đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Trực lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là sự kiện mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, là ngày hội lớn của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong toàn huyện.

          Chiều ngày 13/7/2020, Đại hội đã tiến hành phiên trù bị bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư kí, bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội và thông qua chương trình làm việc cũng như nội quy, quy chế Đại hội. Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XIX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Các ý kiến tham luận của đại biểu tại Đại hội. Các đại biểu dự Đại hội được chia thành các tổ thảo luận và thống nhất một số nội dung chuẩn để bị cho phiên Đại hội chính thức.

          Sáng ngày 14/7/2020, Đại hội bắt đầu phiên khai mạc. Về dự khai mạc Đại hội có đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại biểu các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND tỉnh; đại biểu lãnh đạo các Sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; đại biểu các Huyện ủy, Thành ủy và các Đảng ủy trực thuộc tỉnh; các đồng chí trong tổ công tác chỉ đạo Đại hội của tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt tỉnh - là người con quê hương Nam Trực; các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của huyện; các đồng chí nguyên là ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy qua các thời kỳ; các đồng chí đại biểu Hội đồng hương Nam Trực tại Thành phố Nam Định, Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, cùng 245 đại biểu tiêu biểu đại diện cho trí tuệ, niềm tin của trên 10 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.

DSC_4604

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

         Đồng chí Khúc Mạnh Kiên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy trình bày diễn văn khai mạc Đại hội. Đồng chí nhấn mạnh về mục đích, ý nghĩa của Đại hội lần này, đó là: Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015-2020, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX trình tại đại hội lần thứ XX và dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

DSC_4495

Đồng chí Khúc Mạnh Kiên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy trình bày diễn văn khai mạc Đại hội

          Chào mừng Đại hội, đoàn đại diện cho thế hệ trẻ huyện nhà đã tặng Đại hội bó hoa tươi thắm và phát biểu cảm tưởng, thể hiện sự tri ân sâu sắc và sự quan tâm, lãnh đạo, tạo điều kiện của cấp ủy Đảng, chính quyền đối với việc chăm lo, tạo môi trường lành mạnh, an toàn để tuổi trẻ huyện nhà có nhiều điều kiện được khẳng định rõ vai trò tình nguyện, xung kích đi đầu trong học tập, lao động, tu dưỡng, rèn đạo đức, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

          Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI do đồng chí Lưu Quang Tuyển - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trình bày đã nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, BCH Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu do Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đề ra. Kinh tế tăng trưởng khá và ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới hoàn thành trước kế hoạch đã đề ra. Nhiều công trình trọng điểm về giao thông, thủy lợi, công trình phúc lợi được đầu tư xây dựng. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp được bảo tồn và phát huy; chất lượng giáo dục - đào tạo tiếp tục được duy trì; mạng lưới y tế được quan tâm đầu tư về mọi mặt, chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân được nâng lên; các chính sách xã hội, người có công được triển khai đồng bộ, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện và ngày càng nâng cao. Công tác quốc phòng, an ninh, nội chính được quan tâm chỉ đạo; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngày càng được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể được chú trọng. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được đổi mới, sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu quả; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được ngày càng nâng lên. Việc kiểm điểm và khắc phục các khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW được triển khai sâu rộng. Công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân từng bước được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả.

DSC_4467

Đồng chí Lưu Quang Tuyển - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Đại hội

          Nhìn lại nhiệm kì 2015 -2020 vừa qua, Đảng bộ huyện Nam Trực đã chỉ đạo thực hiện đạt và vượt nhiều các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra như: Tốc độ tăng trưởng về giá trị sản xuất theo giá so sánh 2010 giai đoạn 2016 - 2020 đạt 12,01% ; Tỷ trọng các ngành kinh tế như: Công nghiệp - Xây dựng: 67,84%; Dịch vụ: 21,16%; Nông nghiệp 11%. Thu thường xuyên NSNN từ kinh tế trên địa bàn hàng năm tăng bình quân 10%/năm; 20/20 xã, thị trấn đã hoàn thành xây dựng NTM năm 2018. Hệ thống giao thông trục huyện cơ bản đã hoàn thành việc cứng hóa; hoàn thành xây dựng nhà văn hóa, sân thể thao ở các khu dân cư, hệ thống trường học; hoàn thành kiên cố hóa hệ thống đê, kè, cống, các công trình thủy lợi đáp ứng yêu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. 100% xã, thị trấn hoàn thành xử lý rác theo tiêu chí xây dựng NTM năm 2019.  Tỷ lệ thôn, xóm, cơ quan, trường học đạt chuẩn văn hóa năm 2020 đạt 93% .Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa năm 2020 đạt 88,3% .Tỷ lệ học sinh THCS vào THPT và học nghề hàng năm đạt 90%. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đến năm 2020 đạt 91% dân số.Tỷ lệ hộ nghèo dự kiến năm 2020 giảm còn 0,7%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2020 đạt 72% . Huyện đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm. Không để xảy ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng; không để xảy ra đột xuất, bất ngờ về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Lực lượng vũ trang huyện, Công an huyện hàng năm đều đạt tiên tiến trở lên. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 90,8%. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 86,72%, trong đó trên 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tỷ lệ đơn vị chính quyền vững mạnh hàng năm đạt 85%. Tỷ lệ các đoàn thể tiên tiến hàng năm đạt 85% .

          Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhiệm kỳ 2020 -2025, Đảng bộ huyện Nam Trực tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo trong toàn Đảng bộ. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và chất lượng cán bộ, Đảng viên. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Tiếp tục đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ; gắn tăng trưởng kinh tế với nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, khơi dậy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo động lực phát triển toàn diện kinh tế, văn hóa, xã hội; tạo mọi điều kiện để nhân dân được thụ hưởng thành quả từ xây dựng Nông thôn mới.

          Các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra đó là: Thu nhập thực tế bình quân đầu người năm 2025 đạt trên 100 triệu đồng/ người/ năm.  Cơ cấu kinh tế đến năm 2025: Nông nghiệp và thủy sản chiếm 9%; Công nghiệp, xây dựng và dịch vụ đạt 91%. Giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản tăng bình quân hàng năm 2-2,5%/năm. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân hàng năm từ 15-16%/năm. Giá trị các ngành dịch vụ tăng bình quân hàng năm 8-9%/năm. Thu ngân sách nhà nước từ kinh tế trên địa bàn huyện năm 2025 đạt trên 390 tỷ đồng. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt 80%. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2025 đạt 95% dân số. Tỷ lệ hộ nghèo không thuộc chính sách Bảo trợ xã hội đến năm 2025 giảm xuống còn dưới 0,15% (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021 - 2025). Tỷ lệ dân số sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100% (Trong đó, tỷ lệ dân số được cung cấp nước sạch đạt trên 98% dân số). Phấn đấu số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đến năm 2025 đạt 50%; số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đến năm 2025 đạt 25%. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 80%. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 80% trở lên. Tỷ lệ chính quyền cơ sở vững mạnh đạt 80% trở lên.

          Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đảng bộ huyện cũng xác định rõ 5 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 cần thực hiện. 5 nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; tổ chức bộ máy được tinh gọn và hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng và Đảng viên; tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đã đề ra. Tiếp tục tập trung huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân để thực hiện thành công mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu gắn với đẩy mạnh đô thị hóa nông thôn, xây dựng bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, hiện đại; thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng chú trọng sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp phát triển bền vững. Tập trung khai thác, huy động mọi nguồn lực từ ngân sách và nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư xây dựng các kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng đồng bộ, hiện đại theo hướng ưu tiên các nguồn vốn cho các dự án, công trình trọng điểm về giao thông, y tế, văn hóa, giáo dục và các cụm công nghiệp. Tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; nâng cao hiệu quả sử dụng đất, ngăn chặn tình trạng sử dụng đất lãng phí; ngăn chặn và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm về đất đai. Tiếp tục củng cố vững chắc an ninh, quốc phòng địa phương, trật tự an toàn xã hội; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. 2 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025 đó là: Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn, lãnh đạo quản lý các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch các cụm công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư tập trung, điểm dân cư; xây dựng kế hoạch sử dụng đất kịp thời đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô phát triển công nghiệp, đấu giá quyền sử dụng đất để có nguồn thu đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

         Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV tại Đại hội do đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trình bày đã nêu bật những ưu điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV. Đồng thời thẳng thắn nhìn nhận, kiểm điểm những hạn chế, khuyết điểm rút ra bài học kinh nghiệm để có những điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong nhiệm kỳ tới.

DSC_4591

Đồng chí Lê Quang Huy-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Đại hội

          Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung phát biểu tham luận để làm rõ những kết quả, thành tựu nổi bật trong thực hiện Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XXV đã đề ra, đồng thời  bổ sung đóng góp ý kiến vào phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, chương trình hành động của nhiệm kỳ tới.

          Tặng hoa và phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đoàn Hồng Phong - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực, nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, phát triển kinh tế xã hội của huyện Nam Trực trong  nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, đó là: Ðảng bộ huyện Nam Trực cần tăng cường lãnh đạo, làm tốt công tác quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch; tập trung phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; đẩy mạnh xúc tiến, thu hút đầu tư; quan tâm phát triển toàn diện văn hoá, giáo dục, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ cho nhân dân. Ðảng bộ huyện Nam Trực cần đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng  Ðảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay, trước hết là xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Ðảng từ cấp uỷ đến Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy để lan tỏa sâu rộng ra toàn Ðảng bộ. Tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tăng cường phòng chống tham nhũng và phòng chống 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, Đảng viên nhằm từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín để huyện Nam Trực ngày càng phát triển vững mạnh.

DSC_4600

Đồng chí Đoàn Hồng Phong - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại Đại hội

          Chiều ngày 14/7/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Trực tiếp tục làm việc với các nội dung quan trọng, đó là: Bầu BCH Đảng bộ huyện; lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại hội trường nhà Văn hóa huyện, Đại hội đã bầu 38 đồng chí vào BCH Đảng bộ huyện khóa XXVI. Ngay sau đó BCH Đảng bộ huyện đã tiến hành họp phiên thứ nhất để bầu Ban Thường vụ Huyện ủy, bầu đồng chí Bí thư, các Phó Bí thư Huyện ủy; bầu Ủy ban kiểm tra Huyện ủy và bầu Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kết quả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã bầu 11 đồng chí vào Ban thường vụ Huyện ủy; đồng chí  Khúc Mạnh Kiên được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lê Quang Huy và đồng chí Lưu Quang Tuyển được bầu giữ chức Phó Bí thư thường trực và Phó Bí thư Huyện ủy; bầu 5 đồng chí vào Ủy ban kiểm tra Huyện ủy. Đồng chí Hà Duy Tiên được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

          Sáng ngày 15/7/2020, Đại hội tiến hành phiên bế mạc. Tại phiên bế mạc, các đại biểu đã được nghe đồng chí Khúc Mạnh Kiên thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội lên báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI và phát biểu nhận nhiệm vụ trước Đại hội. Đại hội cũng tiến hành bầu đoàn Đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 24 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự  khuyết.

          Tại Đại hội, đồng chí Lại Văn Đại thay mặt Đoàn thư ký đã lên trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Trực lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

          Đồng chí Lưu Quang Tuyển - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện thay mặt đoàn Chủ tịch Đại hội đã lên thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nam Trực lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 do Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI trình tại Đại hội, với những mục tiêu, giải pháp và nhiệm vụ chủ yếu của nhiệm kỳ.

          Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Khúc Mạnh Kiên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Để hoàn thành được mục tiêu và những nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra, ngay sau Đại hội, cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở phải tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi nội dung của Nghị quyết và truyền đến từng cán bộ, Đảng viên, đoàn viên, hội viên và mỗi người dân ý chí, quyết tâm của Đại hội; đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, đưa Nghị quyết vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu quả trên mọi lĩnh vực. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống huyện anh hùng, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đã đề ra. Xây dựng quê hương Nam Trực ngày càng giàu đẹp, văn minh, phát triển bền vững, phấn đấu đến năm 2025 huyện Nam Trực thuộc tốp các huyện phát triển nhanh của tỉnh Nam Định.

DSC_4720

Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

          Như vậy sau 03 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Trực lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành tốt các nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.