Công tác khuyến học - Khuyến tài và xây dựng xã hội học tập tại xã Nam Lợi - huyện Nam Trực - tỉnh Nam Định

CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC - KHUYẾN TÀI VÀ XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP TẠI XÃ NAM LỢI - HUYỆN NAM TRỰC - TỈNH NAM ĐỊNH

      Nam Lợi là vùng đất hạ lưu sông Hồng, với diện tích tự nhiên 763 ha, gồm 17 thôn làng. Tôn giáo gồm 2 đạo (đạo Phật chiếm 73,4 % dân số, đạo Công Giáo chiếm 27,6% dân số). Nhân dân có truyền thống yêu nước, được Chính Phủ tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ chống Pháp".
Được xác nhận là miền quê hiếu học, con em quê hương học tập và công tác thành đạt với 3 vị được phong hàm cấp tướng, 10 tiến sĩ, 38 thạc sĩ, 499 cử nhân, 159 Nhà giáo trong đó có 01 Nhà giáo được phong tặng danh hiệu "Nhà giáo ưu tú". Hàng năm có từ 35-40 học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông thi đỗ vào các trường đại học.

1_1(Ông Nguyễn Phú Hậu - Phó chủ tịch hội khuyến học tỉnh Nam định
về thăm và làm việc với hội khuyến học xã Nam Lợi )

     Hội khuyến học được thành lập từ năm 1996, đến nay đã có 22 ban chi hội (trong đó 19 ban chi hội hoạt động tốt và 3 cơ sở chi hội hoạt động khá) với 13 dòng họ được Huyện uỷ - UBND huyện Nam Trực tặng bức trướng "Dòng họ có phong trào khuyến học, khuyến tài - nhiều người học giỏi thành đạt", toàn xã có 689 gia đình được công nhận gia đình hiếu học cấp xã, 25 gia đình hiếu học cấp huyện, 1 gia đình hiếu học cấp tỉnh.
     Với 25 thành viên trong Ban chấp hành hội khuyến học xã, bằng tâm huyết và cách làm sáng tạo, hiệu quả, hội khuyến học xã đã biết huy động sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân để xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Hội khuyến học xã trở thành đơn vị dẫn đầu huyện, được hội khuyến học Trung ương tặng cờ thi đua xuất sắc.
2(Các vị trong ban chấp hành hội khuyến học xã Nam Lợi làm việc với đoàn công tác)
     Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc của Đảng, chính quyền xã, Hội đã tổ chức các hoạt động thiết thực để phát triển phong trào như thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền về đường lối chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, triển khai xây dựng thí điểm mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, xã hội học tập, thực hiện gối sóng các phong trào thi đua như phong trào "5 có" trong công tác khuyến học gồm: một là xây dựng phát triển tổ chức hội viên; hai là liên kết phối hợp mở rộng nâng cao chất lượng hoạt động hội; ba là phối hợp với ngành GD&ĐT xây dựng hệ thống trường chính quy đạt chuẩn quốc gia, chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn, hoàn thành tốt công tác phổ cập giáo dục THCS; bốn là thực hiện sự liên kết để nâng cao chất lượng trung tâm HTCĐ xã, huy động nhân dân học tập theo nhu cầu thiết thực; năm là xây dựng quỹ khuyến học ngày càng phát triển.
Để định hướng cho phong trào khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập, Hội đã đề ra các các chỉ tiêu và giải pháp cụ thể nhằm xây dựng chất lượng nguồn nhân lực, hướng con em quê hương học tập, rèn luyện và làm giàu. Trước hết hướng tới hoàn thành các tiêu chí về nông thôn mới trên vùng quê đất học anh hùng.
3_1(Ông Đặng Văn Châu - Trưởng phòng Công thương - Chủ tịch hội khuyến học huyện Nam Trực
làm việc với ban chấp hành hội khuyến học xã Nam Lợi)