Công đoàn Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trực long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022

      Trong nhiệm kỳ 2012-2017 vừa qua, hoạt động công đoàn của Công đoàn phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trực diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện nhà luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện và sự ủng hộ của toàn xã hội. Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện,  20 năm liên tục là một trong những đơn vị tiêu biểu, dẫn đầu toàn tỉnh.

      Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, sự phối hợp chặt chẽ cùng chuyên môn, Công đoàn Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tích cực tuyên truyền vận động đoàn viên công đoàn thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Giáo dục và Đào tạo huyện lần thứ XXI và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012-2017. 

      Trong niềm hân hoan chào mừng Đại hội công đoàn các cấp, chiều ngày 29/9/2917  Công đoàn Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam trực long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kì 2017-2022. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đỗ Văn Thắng – Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, Thầy Đoàn Quang Vụ - HUV –Bí thư Đảng ủy  - Trưởng Phòng GD&ĐT cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn cơ quan Phòng GD&ĐT.

cd6

Thầy Đoàn Quang Vụ - HUV - Bí thư Đảng ủy - Trưởng phòng GD&ĐT phát biểu chỉ đạo Đại hội

      Đại hội diễn ra trong bối cảnh ngành GD&ĐT đang trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương. Với phương châm: "Dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm", Đại hội đã nghiêm túc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội trong nhiệm kỳ qua, với những thành tích nổi bật, đó là:

      Công đoàn đã thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đội ngũ cán bộ, người lao động. Cụ thể như: Phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị cán bộ công chức hằng năm nhằm phát huy dân chủ trong cơ quan; thường xuyên thăm hỏi, tương trợ, hiếu hỉ đối với đoàn viên, người lao động. Tổ chức cho cán bộ, công chức ,viên chức cơ quan Phòng đi tham quan, giao lưu, học tập… tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng  các ngày lễ lớn, vận động cán bộ, đoàn viên giúp đỡ nhau lúc khó khăn, hoạn nạn ... Tuyên truyền, vận động đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn; phát triển đội ngũ đoàn viên, cán bộ quản lí giáo dục. Tính đến thời điểm hiện tại, Công đoàn cơ quan Phòng có 100% CB,CC,VC đạt trình độ Đại học, trong đó có 03 thạc sỹ. 100% CB, CC, VC đã qua đào tạo Trung cấp chính trị chính trị trong đó có 02 đồng chí đạt trình độ cao cấp chính chính trị.

      Công đoàn tích cực, chủ động  phối hợp với chính quyền tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động. Đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của công đoàn; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

      Với những thành tích nổi bật nêu trên, liên tục 5 năm liền Công đoàn cơ quan Phòng GD&ĐT đạt vững mạnh, được Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Liên đoàn lao động tỉnh, Công đoàn Giáo dục tỉnh khen thưởng. Phòng GDĐT đã được Chính phủ tặng Bằng khen, 5 năm liên tục được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen, Đảng bộ trong sạch vững mạnh; 01 đồng chí được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và nhiều cá nhân được Đảng, Nhà nước, Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh và các cấp khen thưởng.

11

Đ/c Đỗ Văn Thắng – Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội

      Đại hội đã thống nhất và đề ra những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2017-2022 với  quyết tâm rất cao, cụ thể như sau:

      Tích cực nghiên cứu, tham gia xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách cho cán bộ, nhà giáo và người lao động. Thường xuyên lắng nghe, tiếp thu ý kiến, phối hợp kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, yêu cầu chính đáng của đoàn viên công đoàn, cán bộ, nhà giáo và người lao động. Chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhà giáo và người lao động và cán bộ công đoàn.

      Quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, nhà giáo và người lao động. Phát huy hiệu quả các chương trình, kế hoạch chăm lo của tổ chức công đoàn. Quan tâm lợi ích đoàn viên thông qua các chương trình ưu đãi. Kêu gọi, vận động tài trợ, ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ giáo dục vùng khó khăn, hỗ trợ cán bộ, nhà giáo và người lao động gặp thiên tai, hoạn nạn, rủi ro trong cuộc sống. Làm tốt công tác vệ sinh an toàn lao động, bảo đảm an ninh trường học; bảo vệ sức khỏe, nhân phẩm cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động.

       Đẩy mạnh phong trào xây dựng đơn vị văn hóa, gia đình nhà giáo văn hóa; tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao trong đội ngũ cán bộ,công chức, viên chức. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; kịp thời nắm bắt dư luận, tâm tư của đội ngũ; chủ động tham mưu với các cấp lãnh đạo về những vấn đề mới, diễn biến mới trong hoạt động công đoàn.

       Công đoàn phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm trọng điểm. Phát huy sức mạnh, trí tuệ, sự sáng tạo của đội ngũ trong sự nghiệp đổi mới giáo dục.  Kịp thời biểu dương khen thưởng, tôn vinh, nhân rộng gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến tạo động lực cho nhà giáo và người lao động phát huy trí tuệ, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

       Tăng cường hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh. Tiếp tục triển khai công tác kiểm tra, giám sát, trọng tâm là việc chấp hành Điều lệ Công đoàn; công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế công đoàn. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng.

      Kiện toàn tổ chức và chỉ đạo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân theo quy định tại Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định 159/2016/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

      Với tinh thần đoàn kết nhất trí cao, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn cơ quan Phòng GD&ĐT  nhiệm kỳ 2017-2022 với 5 thành viên và bầu đại biểu di dự Đại hội công đoàn cấp trên.

.

Một số hình ảnh Đại Hội

.

12

.

10

.

8

7

.

5