Công điện của Chủ tịch UBND huyện Nam Trực về việc triển khai các biện pháp ứng phó bão số 2

Công điện của Chủ tịch UBND huyện Nam Trực về việc triển khai các biện pháp ứng phó bão số 2 năm 2019

 

Số kí hiệu  01/CĐ-UBND
Loại  văn bản  Công điện Khẩn
 Trích yếu

Công điện về việc triển khai các biện pháp ứng phó bão số 2 năm 2019

 Ngày ban hành   Hồi 7h ngày 03/7/2019
 Ngày hiệu lực  03/7/2019
 Người ký  Nguyễn Đức Tiến - Chủ tịch UBND huyện
 Cơ quan ban hành          UBND huyện Nam Trực
 Xem văn bản đính kèm                            Công điện số 01/CĐ-UBND