Báo cáo tham luận thực hiện các tiêu chí Giáo dục trong xây dựng nông thôn mới

.

35296889_1555473077913900_5070458460592668672_n

.

UBND HUYỆN NAM TRỰC

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Nam Trực, ngày  15 tháng 6 năm 2018

BÁO CÁO THAM LUẬN

Thực hiện các tiêu chí Giáo dục trong xây dựng nông thôn mới

Cùng với các ngành khác chung tay thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM), nhiều năm qua, ngành Giáo dục huyện Nam Trực đã tập trung các nguồn lực, thực hiện nhiều giải pháp để xây dựng các Trường đạt chuẩn Quốc gia, xây dựng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, góp phần thực hiện tốt các tiêu chí về Giáo dục trong xây dựng huyện, xã NTM.

(1) Về công tác quy hoạch hệ thống trường lớp, ngành giáo dục - đào tạo huyện đã chủ động tham mưu Huyện ủy - UBND huyện trong việc thực hiện sáp nhập trường lớp. Từ chỗ nhiều trường học trên địa bàn toàn huyện có nhiều khu, nhiều trường trên một xã đến nay toàn huyện có 94 trường học (33 trường Mầm non, 33 trường Tiểu học, 22 trường THCS/20 xã, thị trấn, 06 trường THPT), 01 Trung tâm GDNN-GDTX và 20 Trung tâm học tập cộng đồng. So với trước năm 2015 giảm 9 trường THCS, 2 trung tâm GDTX và dạy nghề, 18 điểm trường (16 điểm trường Mầm non, 02 điểm trường Tiểu học). Sáng kiến sáp nhập các trường góp phần tinh giảm biên chế, nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư cơ sở hạ tầng phù hợp với điều kiện giáo dục mới, được các cấp các ngành trong Tỉnh đánh giá cao, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

(2) Song song với việc sáp nhập trường lớp, Ngành Giáo dục huyện đã sớm tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện Đề án quy hoạch hệ thống trường lớp đến năm 2025 và những năm tiếp theo, qua đó Nam Trực cũng là đơn vị đầu tiên của Tỉnh hoàn thành Đề án này. Việc sớm hoàn thiện Đề án quy hoạch hệ thống trường lớp cùng với triển khai tốt Đề án về tăng cường cơ sở vật chất trường học giai đoạn 2016-2020, Ngành Giáo dục Nam Trực đã nhận được sự đầu tư lớn, có chất lượng từ ngân sách nhà nước và các nguồn lực xã hội hóa để xây dựng cơ sở trường lớp và các điều kiện cho giáo dục; trong đó chỉ tính riêng từ năm 2015 đến nay, có 241 phòng học, 71 phòng chức năng, 14 phòng y tế, 19 nhà vệ sinh cho giáo viên và học sinh, 11 nhà bếp và 4 nhà đa năng được xây mới và đi vào hoạt động.

Để đáp ứng yêu cầu của giáo dục hiện đại, phù hợp với điều kiện mới trong quá trình hội nhập và phát triển, việc tăng cường cơ sở vật chất giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn luôn được Ngành Giáo dục huyện quan tâm chú trọng, đến nay trở thành phong trào rộng khắp. Đến nay 31/33 trường Mầm non, 33/33 trường Tiểu học, 21/22 trường THCS, 3/6 trường THPT đạt chuẩn Quốc gia. Phong trào xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, trường Xanh - sạch - đẹp - an toàn đã tạo điều kiện tốt hơn cho việc dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, đồng thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng NTM.

(3) Công tác giáo dục toàn diện và đào tạo học sinh giỏi được Ngành Giáo dục huyện xác định là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt; do đó, chất lượng luôn được giữ vững và nâng cao, đảm bảo thực chất, vững chắc, đồng đều ở các cấp học, bậc học và luôn đứng trong tốp dẫn đầu của tỉnh.

(4) Công tác chỉ đạo phổ cập giáo dục được Ngành Giáo dục quan tâm chỉ đạo quyết liệt. 100% số xã, thị trấn đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Huyện tiếp tục duy trì phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi với chất lượng các tiêu chí đạt được ổn định và từng bước nâng cao. Giữ vững phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 với chất lượng các tiêu chí được nâng lên so với năm học trước. Các trường thực hiện đầy đủ, đúng quy định về nội dung chương trình theo kế hoạch, thực hiện dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng phù hợp với từng đối tượng học sinh. Giáo dục Trung học cơ sở đã huy động 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6. Tốt nghiệp THCS đạt 99% trở lên, trong đó có 95% số học sinh đã tốt nghiệp THCS tiếp tục theo học THPT, học nghề ở các loại hình. Việc quản lý, duy trì học sinh được thực hiện khá tốt, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng các tiêu chí phổ cập trung học cơ sở trên toàn huyện.

Với nhận thức sâu sắc rằng, giáo dục - đào tạo là yếu tố quan trong, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội của huyện, xây dựng nông thôn mới, ngành Giáo dục - đào tạo huyện luôn quán triệt những kết quả đã làm được trong thời gian qua chỉ là nhỏ bé trong thành tích chung của Huyện nhà. Nhiệm vụ phía trước của Ngành còn rất nhiều khó khăn, đòi hỏi phải nỗ lực không ngừng, phấn đấu liên tục mong có thể hoàn thành những nhiệm vụ lớn hơn, quan trọng hơn trong những năm tới đây. Vì vậy, rất cần sự quan tâm chỉ đạo, định hướng của Huyện ủy - HĐND - UBND huyện; sự phối hợp, giúp đỡ của các ngành, các địa phương, sự ủng hộ, đồng lòng của nhân dân  là điểm tựa vững chắc để Ngành Giáo dục - Đào tạo huyện tiếp tục tự tin, tiến bước mạnh mẽ hơn nữa./.

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO