Thủ tục cấp lại bản sao bằng tốt ngiệp Trung học cơ sở

THỦ TỤC CẤP BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP THCS

I/ Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:
Công dân có yêu cầu lập hồ sơ theo quy định gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo
Bước 2: Tiếp nhận, xử lý hồ sơ:
Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, đúng qui định, công chức viết phiếu hướng dẫn bổ sung, làm lại hoặc thông báo rõ ràng, đầy đủ, chính xác cho tổ chức, công dân về các hồ sơ còn thiếu, hồ sơ không phù hợp. Nếu hồ sơ đầy đủ, đúng qui định, công chức nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trả kết quả.
Sau đó trình Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo ký quyết định chỉnh sửa nội dung, cấp bản sao có sửa đổi và bản sao bằng tốt nghiệp cho công dân.
Bước 3: Kết quả:
Nhận kết quả trả lời tại Phòng Giáo dục và Đào tạo
II/ Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
III/ Thành phần, số lượng hồ sơ:
Thành phần hồ sơ bao gồm:
1. Đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp (theo mẫu), có dán ảnh ở góc, đóng dấu giáp lai và xác nhận của trường, xã, phường, thị trấn nơi theo học và cư trú.
2. Bản phô tô công chứng CMND.
3. Ảnh 3x4 (1 ảnh dán trên đơn, 1 ảnh dán vào bản sao)
4. Nếu cấp bản sao đã có sửa chữa (thay đổi thông tin ngày, tháng, năm sinh, họ tên, nơi sinh...)  so với hồ sơ gốc, ngoài các giấy tờ trên cần có thêm Quyết định cho thay đổi thông tin của cơ quan có thẩm quyền, kèm theo 01 bản sao qua công chứng.
5. 01 phong bì dán tem ghi sẵn địa chỉ, số điện thoại để giao dịch.
IV/ Thời hạn giải quyết:
Từ 15 đến 20 ngày
V/ Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Cá nhân xin cấp lại bằng TN.
VI/ Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Xuất trình:  Giấy CMND (nơi giao nhận hồ sơ).
Đối với người ủy quyền hoặc đề nghị qua bưu điện cần có thêm bản chụp giấy chứng minh nhân dân qua công chứng. Người được ủy quyền phải có giấy ủy quyền theo quy định và xuất trình CMND.

PHÒNG GD-ĐT NAM TRỰC