Thông báo số 01/TB-HĐTDGV Danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển (vòng 2) vào làm giáo viên mầm non huyện Nam Trực năm 2021

Số ký hiệu văn bản 01/TB-HĐTDGV
Ngày ban hành 27/09/2021
Ngày hiệu lực 27/09/2021
Trích yếu nội dung Danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển (vòng 2) vào làm giáo viên mầm non huyện Nam Trực năm 2021
Hình thức văn bản Thông báo
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm Thông báo số 01_TB_HĐTDGV

Danh sách những người đủ điều kiện xét tuyển vòng 2