Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Số ký hiệu văn bản   1566/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành   05/11/2019
Ngày hiệu lực   05/11/2019
Trích yếu nội dung   Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
Hình thức văn bản   Quyết định
Lĩnh vực   Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt   Cao Xuân Hùng - Giám đốc Sở GD&ĐT 
Tài liệu đính kèm   Quyết định 1566/QĐ-SGDĐT Quy chế phát ngôn báo chí

  Nghị định 13/2018/NĐ-CP Hướng dẫn luật tiếp cận thông tin

 Nghị định 09/2017/NĐ-CP Quy định về phát ngôn báo chí

 Luật số 104/2016/QH13 Luật tiếp cận thông tin

 Luật số 103/2016/QH13 Luật báo chi