Nghị Quyết của Ban Chấp Hành Đảng Bộ Huyện về việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở giai đoạn 2016-2020

Số kí hiệu   04-NQ/HU
 Loại văn bản                    Nghị Quyết
 Trích yếu

 Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở giai đoạn 2016-2017

 Ngày ban hành                    17/10/2016
 Ngày hiệu lực  17/10/2016
 Người ký  Đ/c Triệu Đức Hạnh – Bí Thư Huyện Ủy
 Cơ quan ban hành               Huyện Ủy Nam Trực
 Lĩnh vực  
 Xem văn bản đính kèm                          Nghị quyết 04-NQ/HU