Lịch duyệt Kế hoạch phát triển năm học 2018-2019

Số kí hiệu  10/TCCB-PGDĐT
Loại  văn bản  Công văn
 Trích yếu

 Lịch duyệt Kế hoạch phát triển năm học 2018-2019

 Ngày ban hành   03/4/2018
 Ngày hiệu lực  03/4/2018
 Người ký  Đoàn Quang Vụ - Trưởng phòng
 Cơ quan ban hành          Phòng GD&ĐT
 Xem văn bản đính kèm                          LichduyetKHPT_nam_2018