Kế hoạch vận động và tổ chức Hiến máu tình nguyện năm 2019

TT Số ký hiệu Nội dung Công văn
1 56/PGDĐT Giao chỉ tiêu tình nguyện viên Hiến máu năm 2019 của Phòng GD&ĐT Tải về
2 01/KH-BCĐ Kế hoạch vận động và tổ chức Hiến máu tình nguyện năm 2019 của Ban chỉ đạo Hiến máu tình nguyện huyện Nam Trực Tải về
3 Chỉ tiêu tình nguyện viên hiến máu năm 2019 của Phòng GD&ĐT Tải về