Kế hoạch triển khai ngày hội STEM

Số kí hiệu  136/KH-PGDĐT
Loại  văn bản  Kế hoạch
 Trích yếu

  Kế hoạch triển khai ngày hội STEM

 Ngày ban hành   23/5/2018
 Ngày hiệu lực  23/5/2018
 Người ký  Đoàn Quang Vụ
 Cơ quan ban hành          Phòng GD&ĐT 
 Xem văn bản đính kèm                          Kế hoạch triển khai STEM 2018