Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp số 01/Ctr-UBND-BDVHU giữa Ủy ban nhân dân huyện và Ban dân vận Huyện ủy năm 2019 "Năm dân vận chính quyền"

Số ký hiệu văn bản   01/KH-UBND-BDVHU
Ngày ban hành   12/3/2019
Ngày hiệu lực   12/3/2019
Trích yếu nội dung   Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp số 01/Ctr-UBND-BDVHU giữa Ủy ban nhân dân huyện và Ban dân vận Huyện ủy năm 2019 "Năm dân vận chính quyền"
Hình thức văn bản   Kế hoạch
Lĩnh vực   
Người ký duyệt   - Nguyễn Đức Tiến - Chủ tịch UBND huyện

  - Nguyễn Anh Cương - Trường ban Dân vận Huyện ủy

Tài liệu đính kèm   Tải về