Kế hoạch dự tiết sinh hoạt dưới cờ tại các Liên đội TH, THCS năm học 2018-2019

Số kí hiệu  17-KH/LN
Loại  văn bản  Kế hoạch liên ngành
 Trích yếu

 Kế hoạch dự tiết sinh hoạt dưới cờ tại các Liên đội TH, THCS năm học 2018-2019

 Ngày ban hành   14/11/2018
 Ngày hiệu lực  14/11/2018
 Người ký  Nguyễn Mạnh Hưng - Phó Trưởng phòng GD&ĐT

 Vũ Thanh Hài - Bí thư Đoàn thanh niên huyện Nam Trực

 Cơ quan ban hành          Phòng GD&ĐT huyện Nam Trực

Đoàn thanh niên huyện Nam Trực

 Xem văn bản đính kèm                    Kế hoạch liên ngành Dự tiết sinh hoạt dưới cờ tại các Liên đội TH, THCS