Hướng dẫn về việc tổ chức hoạt động hè năm 2018

Số kí hiệu  119/HD-PGDĐT
Loại  văn bản  Hướng dẫn
 Trích yếu

 Hướng dẫn về việc tổ chức hoạt động hè năm 2018

 Ngày ban hành   08/5/2018
 Ngày hiệu lực  08/5/2018
 Người ký  Đoàn Quang Vụ
 Cơ quan ban hành          Phòng GD&ĐT 
 Xem văn bản đính kèm                           Hướng_dẫn_hoạt_động_hè_năm_2018