Hướng dẫn tạm thời quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

TT Số ký hiệu Nội dung Công văn
1 1377/SGDĐT-GDCN&TX Hướng dẫn tạm thời quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học Tải về
2 01/2014/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam Tải về
3 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Thông tư liên tịch Quy đổi mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non Tải về
4 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Thông tư liên tịch Quy đổi mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập Tải về
5 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Thông tư liên tịch Quy đổi mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập Tải về