Hướng dẫn rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các trường MN, TH, THCS

Số kí hiệu  40/PGDĐT-TCCB
Loại văn bản  Công văn
 Trích yếu

 Hướng dẫn rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các trường MN, TH, THCS

 Ngày ban hành   23/02/2018
 Ngày hiệu lực  23/02/2018
 Người ký  Đoàn Quang Vụ - Trưởng phòng
 Cơ quan ban hành          Phòng Giáo dục và Đào tạo Nam Trực
 Xem văn bản đính kèm                          CV 40 PGDĐT-TCCBBIỂU MẪU RA SOAT QUY HOACH CBQLGD