Công văn số 70/UBND-VP2 của UBND tỉnh Nam Định về việc triển khai thực hiện Thông báo số 203/TB-VPCP ngày 10/6/2020 của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

Số ký hiệu văn bản   70/UBND-VP2
Ngày ban hành   11/6/2020
Ngày hiệu lực   11/6/2020
Trích yếu nội dung  Triển khai thực hiện Thông báo số 203/TB-VPCP ngày 10/6/2020 của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19
Hình thức văn bản   Công văn
Lĩnh vực   Y tế
Người ký duyệt  Trần Lê Đoài - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nam Định
Tài liệu đính kèm  Công văn số 70/UBND-VP2