Công văn số 1960/SGDĐT-GDCN&GDTX Về việc hướng dẫn chấp nhận, quy đổi chứng chỉ/chứng nhận ngoại ngữ, tin học

Công văn số 1960/SGDĐT-GDCN&GDTX Về việc hướng dẫn chấp nhận, quy đổi chứng chỉ/chứng nhận ngoại ngữ, tin học.

Số ký hiệu văn bản  1960/SGDĐT-GDCN&GDTX
Ngày ban hành 27/10/2020
Ngày hiệu lực 27/10/2020
Trích yếu nội dung Về việc hướng dẫn chấp nhận, quy đổi chứng chỉ/chứng nhận ngoại ngữ, tin học
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt  Cao Xuân Hùng
Tài liệu đính kèm Công văn số 1960_SGDĐT-GDCN&GDTX Về việc hướng dẫn chấp nhận, quy đổi chứng chỉ chứng nhận ngoại ngữ, tin học.