Công văn số 127/PGDĐT-VP về việc triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng BlueZone

Số ký hiệu văn bản   127/PGDĐT-VP
Ngày ban hành   14/8/2020
Ngày hiệu lực   14/8/2020
Trích yếu nội dung  Công văn về việc triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng BlueZone

Hình thức văn bản   Công văn
Lĩnh vực   Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt   Nguyễn Mạnh Hưng - Phó trưởng phòng GD&ĐT
Tài liệu đính kèm   Công văn số 127/PGDĐT-VP

  Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone