Công văn số 102/UBND-PNV Vv tiếp tục thực hiện chính sách tinh giảm biên chế

Số kí hiệu    102/UBND-PNV
Loại văn bản  Công văn
 Trích yếu

  Công văn của UBND huyện Nam Trực: v/v tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế

 Ngày ban hành                   14/3/2017
 Ngày hiệu lực 14/3/2017
 Người ký  Nguyễn Đức Tiến - Chủ tịch UBND huyện
 Cơ quan ban hành               UBND huyện Nam Trực
 Xem văn bản đính kèm                           CV 102 UBND huyện Vv tiếp tục thực hiện chính sách tinh giảm biên chế