Tổng hợp kết quả thi IOE cấp tỉnh năm học 2016-2017

download Kết quả thi IOE cấp tỉnh năm học 2016-2017:

KẾT QUẢ IOE LỚP 5 NAM TRỰC

KẾT QUẢ IOE LỚP 9 NAM TRỰC

THỐNG KÊ IOE TOÀN TỈNH 2016-2017