Thư ngỏ của lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trực nhân dịp khai giảng năm học mới 2018-2019

002b52f224ce091352459895829d962e-0

002b52f224ce091352459895829d962e-1

002b52f224ce091352459895829d962e-2

002b52f224ce091352459895829d962e-3

002b52f224ce091352459895829d962e-4