Thông tư Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Số kí hiệu    08/2017/TT-BLĐTBXH
Loại văn bản  Thông tư
 Trích yếu

 Thông tư Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

 Ngày ban hành                   10/3/2017
 Ngày hiệu lực 01/5/2017
 Người ký  Doãn Mậu Diệp - Thứ trưởng
 Cơ quan ban hành               Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
 Xem văn bản đính kèm                           Thông tứ 08/2017/TT-BLĐTBXH Quy định chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục