Thông tư Ban hành quy định về kiểm định chất lượng và công nhận đạt chuẩn Quốc gia đối với trường Mầm non, Tiểu học, THCS

TT Số ký hiệu Nội dung Công văn
1 17/2018/TT-BGDĐT Thông tư ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường Tiểu học Tải về
2 18/2018/TT-BGDĐT Thông tư ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường Trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học Tải về
3 19/2018/TT-BGDĐT Thông tư ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường Mầm non Tải về