Thông báo về việc tổ chức kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trực năm 2021

Số ký hiệu văn bản 01/TB-HĐTNVC
Ngày ban hành 06/7/2021
Ngày hiệu lực 06/7/2021
Trích yếu nội dung Thông báo về việc tổ chức kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trực năm 2021
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt  Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm

TH báo số 01_TB_HĐTNVC về việc tổ chức kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm viên chức tại đơn vị sự nghiệp giáo dục huyện nam trực 2021

Danh sách người đủ điều kiện dự kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm viên chức