Thông báo của UBND tỉnh về thời gian làm việc mùa hè năm 2019

Số ký hiệu văn bản   49/TB-UBND
Ngày ban hành   08/4/2019
Ngày hiệu lực   08/4/2019
Trích yếu nội dung   Thông báo của UBND tỉnh về thời gian làm việc mùa hè năm 2019
Hình thức văn bản   Công văn
Lĩnh vực   Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt   Trần Kha - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nam Định
Tài liệu đính kèm   Tải về